Luật sư tư vấn về chủ đề "làm bằng đại học"

làm bằng đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm bằng đại học.

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?

Tư vấn về sử dụng <strong>bằng</strong> <strong>đại</strong> <strong>học</strong> giả?
Thưa luật sư, Em có bạn ngày xưa có chạy điểm để nâng bằng đại hoc lên bằng khá. Bây giờ đường dây chạy điểm này bị phát hiện thì bạn em có bị sao không ạ? Em xin cảm ơn nhiều ạ.

Làm khoa học

<strong>Làm</strong> khoa <strong>học</strong>
Khi đã có hàng chục tiến sĩ, hàng nghìn phó tiến sĩ, hàng chục vạn người có trình độ Đại học, thì