Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "làm giấy phép đăng ký kinh doanh"

làm giấy phép đăng ký kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tư vấn dịch vụ làm giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần và khai báo thuế ban đầu ?

Tư vấn dịch vụ làm giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục chuyển đổi sang công ty cổ phần và khai báo thuế ban đầu ?
Hiện tại tôi đang gặp khó khăn trong việc khai báo thuế ban đầu và mua hóa đơn. Ngoài ra, hiện tại giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp của công ty tôi là công ty TNHH, trong hai tháng tới chúng tôi muốn chuyển sang công ty cổ phần để tiện huy động vốn cá nhân. Vì vậy tôi muốn tìm một công ty luật đáng tin cậy để hỗ trợ.