Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "làm kinh tế"

làm kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm kinh tế.

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng?

Tư vấn về việc vay vốn ngân hàng?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giúp đỡ: Nhà em đang vay vốn từ ngân hàng Sacombak, có thế chấp bìa đỏ đất làm lúa, bìa thì đứng chủ là mẹ em, và giờ mẹ em mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.