Luật sư tư vấn về chủ đề "Làm mất dữ liệu khách hàng"

Làm mất dữ liệu khách hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Làm mất dữ liệu khách hàng.

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?
Tôi hành nghề tự do trong ngành tin học, có nơi nhờ tôi ghi lại hình ảnh từ đầu ghi hình camera của một cơ quan bảo vệ pháp luật sang ổ đĩa khác. Quá trình làm, tôi đã vô tình làm mất hết dữ liệu. Họ luôn dọa sẽ xử lý tôi bằng pháp luật.