Luat Minh Khue

Làm mất dữ liệu khách hàng

Làm mất dữ liệu khách hàng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Làm mất dữ liệu khách hàng

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?

Làm mất dữ liệu của khách hàng phải chịu trách nhiệm gì ?
Tôi hành nghề tự do trong ngành tin học, có nơi nhờ tôi ghi lại hình ảnh từ đầu ghi hình camera của một cơ quan bảo vệ pháp luật sang ổ đĩa khác. Quá trình làm, tôi đã vô tình làm mất hết dữ liệu. Họ luôn dọa sẽ xử lý tôi bằng pháp luật.