Luật sư tư vấn về chủ đề "làm người khác"

làm người khác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm người khác.

Bị đe doa xúc phạm danh dự, nhân phẩm phải làm thế nào?

Bị đe doa xúc phạm danh dự, nhân phẩm phải làm thế nào?
Thưa luật sư, tôi trước đây đã từ quen một anh đã có gia đình, sau này tôi đã chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, gần đây vợ anh ta đã đe dọa loan tin và hình ảnh, video của tôi khiến tôi phải mất việc. Tôi phải làm gì bây giờ ?