Luat Minh Khue

làm người khác

làm người khác - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về làm người khác

Bị đe doa xúc phạm danh dự, nhân phẩm phải làm thế nào?

Bị đe doa xúc phạm danh dự, nhân phẩm phải làm thế nào?
Thưa luật sư, tôi trước đây đã từ quen một anh đã có gia đình, sau này tôi đã chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, gần đây vợ anh ta đã đe dọa loan tin và hình ảnh, video của tôi khiến tôi phải mất việc. Tôi phải làm gì bây giờ ?