Luật sư tư vấn về chủ đề "làm ở hai công ty"

làm ở hai công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm ở hai công ty.

Vấn đề đóng bảo hiểm xã hội khi làm ở hai công ty

Vấn đề đóng bảo hiểm xã hội  khi làm ở hai công ty
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi, mong được luật sư giải đáp: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2014 thi tôi xin nghỉ tại công ty trong khi đó tôi đang mang bầu được 6 tháng.Tôi dự kiến sinh vào tháng 2/2015.

Tính thuế thu nhập cá nhân khi làm ở hai công ty

Tính thuế thu nhập cá nhân khi làm ở hai công ty
Thưa Luật sư! Trong năm 2015, em làm tại 2 công ty (tạm gọi là cồng ty A từ tháng 01 đến tháng 04 và công ty B từ tháng 05 đến tháng 12). Sau khi hết năm, 2 công ty xuất hóa đơn để em quyết toán hoàn thuế năm 2015 như sau: