Luat Minh Khue

làm sổ hộ khẩu

làm sổ hộ khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về làm sổ hộ khẩu

Tư vấn về sổ hộ khẩu

Tư vấn về <strong>sổ</strong> <strong>hộ</strong> <strong>khẩu</strong>
Gia đình tôi có hộ khẩu tổ 4, phường VH, quận LB, Hà Nội. Bố tôi đứng tên chủ hộ ( tạm gọi là quyển