Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "làm thủ tục về thuế"

làm thủ tục về thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm thủ tục về thuế.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.