Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "làm việc tại doanh nghiệp"

làm việc tại doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề làm việc tại doanh nghiệp.

Mẫu thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức

Mẫu thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức
Công ty luật Minh Khuê ban hành mẫu Thông báo về người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức - Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.