Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lấn chiếm diện tích đất"

lấn chiếm diện tích đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lấn chiếm diện tích đất.

Có được gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp tỉnh được không?

Có được gửi đơn khiếu nại lên UBND cấp tỉnh được không?
Thưa luật sư! Cha mẹ tôi đã tạo lập mảnh đất thửa 233A, thuộc tờ bản đồ số 5, diện tích 593 m2. (Đất không có sổ đỏ chỉ có tên trong sổ mục kê). Gia đình tôi kinh tế khó khăn tôi đi làm ăn xa không có ở nhà (cha tôi qua đời). Mẹ tôi bản thân không biết chữ. Nhiều lần bà Đặng Thị Ph lấn chiếm sang đất chặt phá cây trồng và xô đánh gia đình tôi khi ra ngăn cản, mẹ tôi cũng báo với chính quyền địa phương.