Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lấn chiếm hành lang"

lấn chiếm hành lang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lấn chiếm hành lang.

Xây cất nhà ở lấn chiếm hành lang đường bộ thì cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt ? Cảnh sát khu vực có quyền lập biên bản hay không ?

Xây cất nhà ở lấn chiếm hành lang đường bộ thì cơ quan nào có thẩm quyền xử phạt ? Cảnh sát khu vực có quyền lập biên bản hay không ?
Thưa luật sư, xin hỏi: tôi có người em cất nhà ở thị trấn (nhà cặp đường tỉnh lộ), phần nhà em tôi cất đúng trên diện tích đất được cấp giấy chứng nhận. Sau khi cất nhà xong em tôi có làm thêm mái che tiền chế bằng khung thép, lộp tol ở phía trước, lấn ra hành lang đường bộ (phần vĩa hè) khoảng 2 mét.