Luat Minh Khue

lãnh sự

lãnh sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lãnh sự

Đứng tên quyền sử dụng đất với chủ thể nước ngoài ?

Đứng tên quyền sử dụng đất với chủ thể nước ngoài ?
Kính chào luật Minh Khuê ! Cho e hỏi: Điều kiện công ty vốn nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam ( thời gian hoạt động 5 năm) có được đứng tên quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không? hoặc người nước ngoài đang ở và làm việc tại Việt Nam( 5 năm) có được đứng tên quyền sử dụng đất không?

Mẫu bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (Mẫu số 01-2/ĐNHT)

Mẫu bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (Mẫu số 01-2/ĐNHT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...