Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lao Động Ở Nước Ngoài"

Lao Động Ở Nước Ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lao Động Ở Nước Ngoài.

Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc nước ngoài

Bảo lãnh cho người <strong>lao</strong> <strong>động</strong> đi làm việc <strong>ở</strong> <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong>
Theo quy định của pháp luật hiện nay: Điều kiện của người bảo lãnh, Người bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 2. Có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong Hợp đồng bảo lãnh.