Luat Minh Khue

lao động dôi dư

lao động dôi dư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lao động dôi dư

Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?

Chế độ được hưởng đối với lao động dôi dư khi công ty nhà nước cổ phần hóa ?
Thưa luật sư, Năm nay tôi 57 tuổi (Giới tính Nam), tôi đang làm việc tại một công ty TNHH Một thành viên do nhà nước là chủ sở hữu (Công ty nhà nước) đang tiên hành cổ phần hóa để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được hơn 20 năm (Hưởng phụ cấp 0,7 chế độ độc hại). Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (sửa đổi năm 2014) thì tôi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.