Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Lao Động Người Nước Ngoài"

Lao Động Người Nước Ngoài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lao Động Người Nước Ngoài.

Người Việt Nam lao độngnước ngoài ?

<strong>Người</strong> Việt Nam <strong>lao</strong> <strong>động</strong> ở <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong> ?
Thưa luật sư! Xin cho em được phép hỏi một vấn đề như sau: Hiện tại em đang sống ở thành phố Cần Thơ và đang làm nhân viên lập trình cho một công ty ở singapore. Từ khi được nhận chính thức đến nay đã 5 tháng nhưng em vẫn chưa được ký hợp đồng.