Luật sư tư vấn về chủ đề "lao động có thời hạn"

lao động có thời hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lao động có thời hạn.

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
Xin chào luật sư của công ty luật Minh Khuê. Thưa luật sư, luật sư tư vấn giúp em ạ . Em làm cho một cơ quan nhà nước từ tháng 3 năm 2014 đến nay và em đã ký hợp đồng với cơ quan 2 lần, hiện nay hợp đồng lao động của em có giá trị hết ngày 31/1/2016 nhưng đến ngày hôm nay là 28/1/2016 em vẫn chưa thấy phòng tổ chức của công ty gửi để tiếp tục ký hợp đồng mới

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...