Luat Minh Khue

lao động nghỉ việc

lao động nghỉ việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lao động nghỉ việc

Tư vấn về trường hợp người lao động không được đóng tiền bảo hiểm ?

Tư vấn về trường hợp người lao động không được đóng tiền bảo hiểm ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Nhân viên công ty tôi nghỉ thai sản từ tháng 11/2014 đến T04/2015. Công ty làm chế độ dưỡng sức cho người này từ 01/05/2015 đến ngày 05/05/2015. Sau đó người đó đi làm từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2015. Công ty đi nộp ở Bảo hiểm thì được trả lời là sau khi công ty đóng BH tháng 05/2015 thì mới nhận hồ sơ.