Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lao động trên 10 người"

lao động trên 10 người | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lao động trên 10 người.

Công ty trích lại 10% lương người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?

Công ty trích lại <strong>10</strong>% lương <strong>người</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> để nộp thuế thu nhập cá nhân(TNCN) có hợp pháp ?
Kính chào Luật sư! Tôi có một thắc mắc về thuế TNCN như sau mong Luật sư giải đáp giúp: Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, hàng quý đều khai báo thuế GTGT, TNDN, TNCN như doanh nghiệp. Cơ quan tôi có ký hợp đồng làm việc 1 năm với nhân viên, và thực tế thời gian làm việc của họ cũng gần 1 năm rồi.