Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lập doanh nghiệp"

lập doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lập doanh nghiệp.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ?

Tư vấn thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ?
Theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp được kinh doanh mọi lĩnh vực mà pháp luật không cấm (không quy định), với quy định này đã mở rộng hoạt động kinh doanh cho mọi đối tượng. Luật Minh Khuê tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh: