Luat Minh Khue

lập sổ đỏ

lập sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lập sổ đỏ

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Năm 2001 nhà tôi phải đi làm ăn xa, khi chia đất ở dãn dân thì mẹ tôi vắng mặt ở nhà. Khi đó, nhà tôi có nhờ ông em rể là Trần Đức Long nộp tiền giúp gia đình tôi.