Luat Minh Khue

large

large - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về large

Sự khác nhau giữa “big” và “large”

Sự khác nhau giữa “big” và “large”
Hai từ “large” và “big” đều là tính từ và cùng có nghĩa cơ bản là to, lớn, rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm giống nhau đó, hai từ này cũng có nhiều điểm khác nhau trên nhiều khía cạnh. Chúng ta sẽ so sánh hai từ “large” và “big” trên các khía cạnh sau: