Luật sư tư vấn về chủ đề "law firm in vietnam"

law firm in vietnam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề law firm in vietnam.

Increase 2-3 % preferential import tax for some commodites

Increase 2-3 % preferential import tax for some commodites
On April 04, 2013, the Ministry of Finance issued the Circular No. 38/2013/TT-BTC dated April 04, 2013 amending, supplementing preferential import tax rate for some commodities in the heading 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 at the preferential import tariff.