Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Law No 39 L Ctn"

Law No 39 L Ctn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Law No 39 L Ctn.

Lệnh 06/L-CTN

Lệnh 06/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi một số điểu của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lệnh 05-L/CTN

Lệnh 05-<strong>L/CTN</strong>
Về việc công bố Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lệnh 04/L-CTN

Lệnh 04/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh Thương phiếu và Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa

Lệnh 03/L-CTN

Lệnh 03/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lệnh 40-L/CTN

Lệnh 40-<strong>L/CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao và Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lệnh 38-L/CTN

Lệnh 38-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả; Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn

Lệnh 37-L/CTN

Lệnh 37-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Lệnh 36-L/CTN

Lệnh 36-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng và Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lệnh 33-L/CTN

Lệnh 33-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi)

Lệnh 34-L/CTN

Lệnh 34-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh về thuế nhà, đất

Lệnh 32-L/CTN

Lệnh 32-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Lệnh 31-L/CTN

Lệnh 31-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Lệnh 28-L/CTN

Lệnh 28-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Lệnh 27-L/CTN

Lệnh 27-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài