Luật sư tư vấn về chủ đề "Law No 47 L Ctn" - Trang 2

Law No 47 L Ctn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Law No 47 L Ctn.

Lệnh 32-L/CTN

Lệnh 32-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Lệnh 28-L/CTN

Lệnh 28-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Lệnh 27-L/CTN

Lệnh 27-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Lệnh 40-L/CTN

Lệnh 40-<strong>L/CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao và Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lệnh 04/L-CTN

Lệnh 04/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh Thương phiếu và Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa

Lệnh 05-L/CTN

Lệnh 05-<strong>L/CTN</strong>
Về việc công bố Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lệnh 03/L-CTN

Lệnh 03/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất