Luật sư tư vấn về chủ đề "Law on Value-Added Tax"

Law on Value-Added Tax | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Law on Value-Added Tax.

Circular No. 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC
Circular No. 65/2013/TT-BTC dated May 17, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decrees No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, and No. 121/2011/ND-CP of December 27, 2011