Luật sư tư vấn về chủ đề "lawdata"

lawdata | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lawdata.

Services providing Vietnamese legal documents on land

Services providing Vietnamese legal documents on land
http://vanban.luatminhkhue.vn/ is one of the first websites in Vietnam to provide a free, synchronous and comprehensive legal document system in various legal fields. Luat Minh Khue goes into the field of building and assembling a system of legal documents promulgated.

Services of legal documents (In English & Vietnamese)

Services of legal documents (In English & Vietnamese)
Vietnam Law Data (LAWDATA) is one of the first sites in Vietnam supplying free, synchronous and diverse legal documents in many different legal fields. Lawdata has paid special attention to developing and collect legal documents by the Republic Socialist of Vietnam from its establishment in 1945) until now.

Danh sách văn bản mới ban hành năm 2010

Danh sách văn bản mới ban hành năm 2010
Công ty luật Minh Khuê cung cấp danh mục một số văn bản mới ban hành năm 2010 để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Việt Nam.
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam (LAWDATA) là một trong những website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, đồng bộ, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Lawdata đi sâu vào lĩnh vực xây dựng, tập hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ ngày thành lập nước (1945) đến nay.