Luật sư tư vấn về chủ đề "lấy chồng Trung Quốc"

lấy chồng Trung Quốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lấy chồng Trung Quốc.

Thủ tục ly hôn đơn phương với chồng Trung Quốc tại Việt Nam ?

Thủ tục ly hôn đơn phương với <strong>chồng</strong> <strong>Trung</strong> <strong>Quốc</strong> tại Việt Nam ?
Việc kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua khá phổ biến và tình trạng xin ly hôn với người nước ngoài cũng tăng cao. Vậy, khi ly hôn với người nước ngoài thực hiện thủ tục này ở đâu ? Hồ sơ ly hôn gồm những gì ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Văn hoá mạng Trung Quốc

Văn hoá mạng <strong>Trung</strong> <strong>Quốc</strong>
Internet đã trở thành cơ sở hạ tầng của xã hội thông tin hiện đại. Nó đã xâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, đến kinh tế, đến văn hoá của nhân loại, làm thay đổi phương thức sản xuất và sinh hoạt của xã hội. Là một hiện tượng mới của kỹ thuật và công nghệ, mạng internet đồng thời là một hiện tượng văn hoá mới.