Luật sư tư vấn về chủ đề "lấy con người làm gốc"

lấy con người làm gốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lấy con người làm gốc.

Một số khó khăn và thách thức trong việc thực hiện cơ chế bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam

Một số khó khăn và thách thức trong việc thực hiện cơ chế bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, bảo đảm quyền con người (nhân quyền) là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), là bản chất của xã hội ta. Vì thế, suốt 25 năm đổi mới, nhất là những năm gần đây, công tác nhân quyền được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ thể của quyền và quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ

Chủ thể của quyền và quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ
Mỗi người khi sinh ra đều có những quyền nhất định. Trong đó quyền còn người là một trong những quyền tự nhiên và cơ bản nhất của con người được ghi nhận khi được sinh ra trong xã hội, thể hiện nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích của một cá nhân trong xã hội và được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Quyền con người và dân chủ được thể hiện như thế nào?

Quyền con người và dân chủ được thể hiện như thế nào?
Dân chủ” không phải là khái niệm bất biến mà là một phạm trù chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội và luôn gắn với sự tồn tại của các kiểu nhà nước trong những điều cụ thể nhất định. Bởi vậy, khái niệm “dân chủ” có mối quan hệ chặt chẽ với khái niệm “chế độ dân chủ” và “nền dân chủ”

Cái gốc vẫn là con người

Cái gốc vẫn là con người
Chưa khi nào dư luận xã hội lại sôi nổi với nỗi bức xúc trước các vụ việc liên quan đến việc làm của một số quan chức cao cấp. Một bộ trưởng du học bằng tiền dành cho con trẻ, vài quan chức tương đương "dĩ công vi tư" trong việc lo nơi ăn chốn ở cho mình...