Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "legal services"

legal services | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề legal services.

Consultancy in Joint Venture establishment

Consultancy in Joint Venture establishment
Given the context of globalization, Vietnam's economy increasingly integrate with the countries in the region and internationally. FDI in Vietnam is growing drammarically.