Luat Minh Khue

liên đới

liên đới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về liên đới

Tư vấn về nghĩa vụ dân sự liên đới ?

Tư vấn về nghĩa vụ dân sự liên đới ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: trong nghĩa vụ dân sự liên đới, khi bên có quyền đã chỉ định một trong những người bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ nhưng sau đó lại miễn. Thế thì trong trường hợp này có phát sinh nghĩa vụ hoàn lại đối với người được miễn không? dựa theo căn cứ pháp lý nào? Người gửi: Khoa