Luat Minh Khue

liên giao

liên giao - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về liên giao

Xử phạt không khi làm mất hóa đơn liên 2 ?

Xử phạt không khi làm mất hóa đơn liên 2 ?
Thưa luật sư, Em sử dụng phiếu xuất kho kiếm vận chuyển nội bộ có lệnh ban hành của cơ quan thuế. Tuy nhiên khi sử dụng em xé liên 2 giao người vận chuyển nhưng ko thu hồi đầy đủ về.