Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Liên Ngành Thôn"

Liên Ngành Thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Liên Ngành Thôn.

Bầu Trưởng thôn ?

Bầu Trưởng <strong>thôn</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Do có bất đồng giữa các nhóm dân cư trong thôn Duệ, dòng họ Nguyễn