Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Liberia"

Liberia | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Liberia.

Lập pháp ở Liberia: Nghị sỹ - chủ thể trung tâm

Lập pháp ở Liberia: Nghị sỹ - chủ thể trung tâm
Trong quy trình lập pháp ở Liberia, có nhiều chủ thể tham gia chính thức hoặc không chính thức vào hoạt động lập pháp. Các nghị sỹ, chính phủ tham gia chính thức gồm các hoạt động như quyền sáng kiến lập pháp, quyền làm ra luật và thông qua luật, được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Còn các chủ thể khác như các chính đảng, các tổ chức dân sự, báo chí, công dân tham gia không chính thức vào quy trình lập pháp, tức là không được quy định trong luật.

Lập pháp ở Liberia: Các bước làm luật

Lập pháp ở Liberia: Các bước làm luật
Nói một cách tổng thể, quy trình lập pháp ở Liberia không khác nhiều so với nhiều các nước. Quy trình bắt đầu từ khi xuất hiện ý tưởng lập pháp cho đến khi trở thành đạo luật được ban hành gồm các bước cơ bản như quy trình lập pháp thông thường.

Hoạt động lập pháp ở Liberia: Lập pháp ủy quyền

Hoạt động lập pháp ở Liberia: Lập pháp ủy quyền
Hiến pháp Liberia quy định nghị viện là cơ quan duy nhất có thẩm quyền làm luật, và nghị viện không thể chuyển giao thẩm quyền này cho cơ quan khác. Tuy nhiên, hành pháp lại được quyền ban hành những quy định có hiệu lực như luật. Điều này tưởng như mâu thuẫn, nhưng không hẳn thế, vì nghị viện đã ủy quyền cho hành pháp thẩm quyền đó, gọi là lập pháp ủy quyền.