Luat Minh Khue

Licence

Licence - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Licence

Licence tài sản trí tuệ: Cánh tay nối dài

Licence tài sản trí tuệ: Cánh tay nối dài
Các loại tài sản hữu hình nói chung, việc sử dụng tài sản đồng nghĩa với việc làm cho giá trị tài sản giảm đi. Tuy nhiên, đối với tài sản trí tuệ, phạm vi và đối tượng sử dụng tài sản càng rộng thì giá trị tài sản càng lớn. Chính vì vậy, licence quyền sử dụng tài sản trí tuệ là một phương thức dẫn đến sự khai thác có hiệu quả các tài sản đó.