Luật sư tư vấn về chủ đề "Lịch sử pháp luật"

Lịch sử pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Lịch sử pháp luật.

Phạm tội nhiều lần là gì? Cách hiểu phạm tội nhiều lần trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam

Phạm tội nhiều lần là gì? Cách hiểu phạm tội nhiều lần trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam
Phạm tội nhiều lần là một trong những hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm. Cho đến nay cũng chưa có văn bản pháp lý nào có quy định cụ thể về khái niệm phạm tội nhiều lần mà chỉ đề cập đến trong các quy định liên quan. Cùng tìm hiểu về cách hiểu phạm tội nhiều lần trong bài viết dưới đây

Quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm nhiều tội trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta

Quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm nhiều tội trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta
Phạm nhiều tội là trường hợp người phạm tội có nhiều hành vi phạm tội độc lập hoặc chỉ có một hành vi phạm tội và hành vi đã thực hiện đó thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội được pháp luật hình sự Việt Nam ghi nhận qua các thời kỳ ra sao?

Cách hiểu "phạm nhiều tội" trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta

Cách hiểu "phạm nhiều tội" trong lịch sử pháp luật hình sự nước ta
Chế định nhiều tội phạm có 03 hình thức biểu hiện đó là: phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần và tái phạm, tái phạm nguy hiểm. Phạm nhiều tội là một trong những hình thức biểu hiện của chế định nhiều tội phạm. Pháp luật hình sự nước ta quy định về phạm nhiều tội như thế nào?