Luat Minh Khue

lịch sử triết học

lịch sử triết học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lịch sử triết học

Đề cương chi tiết môn Triết học – TS. Nguyễn Thái Sơn

Đề cương chi tiết môn Triết học – TS. Nguyễn Thái Sơn
Người Hy Lạp cổ đại gọi triết học là philosophia, ghép từ hai từ philos- tình yêu và sophia- sự thông thái. Như vậy, theo nghĩa đen, triết học là tình yêu sự thông thái. Nhà triết học là nhà thông thái bởi nó có khả năng làm sáng tỏ bản chất của sự vật, hiện tượng bằng hệ thống khái niệm, phạm trù và quy luật.