Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "liên danh đấu thầu"

liên danh đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên danh đấu thầu.

Tư vấn xác lập liên danh nhà thầu khi tham gia đấu thầu ?

Tư vấn xác lập liên danh nhà thầu khi tham gia đấu thầu ?
Thưa luật sư, Cho tôi hỏi luật sư quy định về việc nhà thầu liên danh để tham gia đấu thầuhiện tại do công ty của tôi mới thành lập, về kinh nghiệm và năng lực tài chính chưa đảm bảo để tham gia chào thầu độc lập, vì vậy theo luật thì công ty tôi đã thực hiện liên danh với công ty khác có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm để đảm bảo phù hợp với quy định (có thỏa thuận liên danh rõ ràng).

Về việc liên danh trong đấu thầu?

Về việc liên danh trong đấu thầu?
Công ty tôi có tham gia liên danh đấu thầu xây dựng dự án. Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá về năng lực & kinh nghiệm

Ký hợp đồng trong đấu thầu đối với trường hợp liên danh.

Ký hợp đồng trong đấu thầu đối với trường hợp liên danh.
Xin chào Luật sư, Xin Luật sư vui lòng tư vấn giúp mình thắc mắc sau: Trong lúc làm hồ sơ đấu thầu, mình có liên danh với một đon vị khác và trong thỏa thuận liên danh ghi rõ là bên đứng đầu liên danh thực hiện 51% và 49% là bên không đứng đầu liên danh.

Liên danh thực hiện gói thầu dưới 5 tỷ đồng ?

Liên danh thực hiện gói thầu dưới 5 tỷ đồng ?
Chào luật sư! Tôi có gói thầu dưới 5 tỷ đồng, theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP thì gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vậy trường hợp doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực thì liên danh với doanh nghiệp vừa được không? Nếu không thì căn cứ vào văn bản nào. Xin luật sư giải thích giúp. Trân trọng cảm ơn!