Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "liên doanh đấu thầu"

liên doanh đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên doanh đấu thầu.

Thỏa thuận sai pháp luật trong hồ sơ liên danh đấu thầu thì xử lý như thế nào?

Thỏa thuận sai pháp luật trong hồ sơ liên danh đấu thầu thì xử lý như thế nào?
Thưa luật sư! Bên tôi công ty A có liên doanh với bên công ty B đấu thầu vào thi công một hạng mục công trình nhà nước, các bên đã phân chia rõ ràng công việc. Nhưng trong quá trình thi công bên công ty B không đủ điều kiện để thực hiện phần công việc mà hạng mục đề ra, nên có nhờ bên tôi giúp đỡ có biên bản thỏa thuận giữa 2 bên,