Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "liên giao"

liên giao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề liên giao.

Xử phạt không khi làm mất hóa đơn liên 2 ?

Xử phạt không khi làm mất hóa đơn liên 2 ?
Thưa luật sư, Em sử dụng phiếu xuất kho kiếm vận chuyển nội bộ có lệnh ban hành của cơ quan thuế. Tuy nhiên khi sử dụng em xé liên 2 giao người vận chuyển nhưng ko thu hồi đầy đủ về.