Luật sư tư vấn về chủ đề "Linh Vuc Kien Truc"

Linh Vuc Kien Truc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Linh Vuc Kien Truc.

truc thuộc Kiểm toan Nhà nươc.

 <strong>truc</strong> thuộc Kiểm toan Nhà nươc.
Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Cơ học ứng dụng (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)