Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Linh Vuc Xay Dung A B"

Linh Vuc Xay Dung A B | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Linh Vuc Xay Dung A B.

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (A-B)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (<strong>A-B</strong>)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01<strong>b</strong>-TS)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.