Luật sư tư vấn về chủ đề "loan's interest rate"

loan's interest rate | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề loan's interest rate.

Exempt vat tax for loan's interest rate

Exempt vat tax for loan's interest rate
This is one of focused content in the Circular No. 65/2013/TT-BTC dated May 17, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decrees No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, and No. 121/2011/ND-CP of December 27, 2011.