Luat Minh Khue

Logo nghệ thuật

Logo nghệ thuật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Logo nghệ thuật

Sáng tạo logo, nghệ thuật xây dựng thương hiệu

Sáng tạo logo, nghệ thuật xây dựng thương hiệu
Hình tượng logo luôn phản ánh sản phẩm hay lĩnh vực mà nó được thiết kế ra. Do vậy việc dùng đường nét hay mầu sắc cũng tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Cái đẹp không nằm trong các kỹ thuật tạo ra logo mà cái đẹp thực sự nằm trong óc sáng tạo của những nhà thiết kế.