Luật sư tư vấn về chủ đề "lỗi của người lao động"

lỗi của người lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lỗi của người lao động.

Nghỉ việc không do lỗi của người lao động thì như thế nào là đúng luật ?

Nghỉ việc không do lỗi của người lao động thì như thế nào là đúng luật ?
Thưa Luật sư, hiện em đang làm việc tại công ty Hàn Quốc tại Tiền Giang. Theo như tình hình công ty không có đủ hàng hoá nên cho công nhân nghỉ thì ngày nghỉ được tính như thế nào là đúng luật ? Cho công nhân nghỉ nhưng lại trừ phép năm cho hết phép năm 2017 hoặc đôi khi cho nghỉ không hưởng lương. Như vậy có đúng không ?

Tư vấn trợ cấp tai nạn lao động do lỗi của người lao động?

Tư vấn trợ cấp tai nạn lao động do lỗi của người lao động?
Khi xảy ra tai nạn lao động do lỗi của người lao động (lỗi trực tiếp hoặc lỗi gián tiếp) thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật hay không? Vấn đề này, sẽ được luật sư của Công ty luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể: