Luat Minh Khue

lối đi chung trên sổ đỏ

lối đi chung trên sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lối đi chung trên sổ đỏ

Tư vấn việc ghi nhận ngõ đi chung trên sổ đỏ?

Tư vấn việc ghi nhận ngõ đi chung trên sổ đỏ?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Nhà Em có 1 thửa đất nằm cạnh 1 ngõ đi chung của 5 hộ gia đình. Thửa đất của nhà em nằm ở ngoài cùng không phải đi qua nhà ai cả nhưng trên sổ đỏ chưa có ngõ đi chung. Nay nhà e muốn xin ngõ đi chung của các hộ nêu trên.

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Đất lấn, chiếm vào năm 2008 có được bồi thường tài sản trên đất???

Chào luật sư, tôi và một số hộ lân cận có sử dụng đất đã có quy hoạch vào năm 2004 đó là khoảng đất trống, các hộ gia đình có canh tác nông nghiệp và trồng keo trên đó đến nay cũng đã được 4 -5 năm ...