Luat Minh Khue

lối đi chung trên sổ đỏ

lối đi chung trên sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lối đi chung trên sổ đỏ

Tư vấn việc ghi nhận ngõ đi chung trên sổ đỏ?

Tư vấn việc ghi nhận ngõ đi chung trên sổ đỏ?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Nhà Em có 1 thửa đất nằm cạnh 1 ngõ đi chung của 5 hộ gia đình. Thửa đất của nhà em nằm ở ngoài cùng không phải đi qua nhà ai cả nhưng trên sổ đỏ chưa có ngõ đi chung. Nay nhà e muốn xin ngõ đi chung của các hộ nêu trên.