Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lợi dụng chức vụ"

lợi dụng chức vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lợi dụng chức vụ.

Hành vi lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản công ?

Hành vi lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản công ?
Kính nhờ Luật sư tư vấn dùm em: Lãnh đạo chỉ đạo kêu em ra biên lai thu tiền khám sức khỏe học sinh Trường PTTH chuyên với số tiền là 29 triệu, em không đồng ý vì Trường chưa chuyển tiền vào tài khoản ( nhận biên lai trước rồi mới chuyển tiền).

Dấu hiệu pháp lý của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) ?

Dấu hiệu pháp lý của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) ?
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (điều 283 BLHS) là tội mà người phạm tội có hành vi cố ý trực tiếp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS) ?

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS) ?
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi cố ý trực tiếp lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, do người có chức vụ, quyền hạn và đạt độ tuổi luật hình sự quy định thực hiện vì vụ lợi hoặc có động cơ cá nhân khác.