Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "lỗi nhà xe"

lỗi nhà xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lỗi nhà xe.

Có phải dựng lại hiện trường tai nạn giao thông hay không ?

Có phải dựng lại hiện trường tai nạn giao thông hay không ?
Hiện trường vụ tai nạn giao thông là bằng chứng quan trọng nhất để xử lý các vụ tranh chấp liên quan đến các vụ tai nạn và việc dựng lại hiện trường hay thực nghiệm hiện là một bước bắt buộc mà tòa án yêu cầu khi xảy ra các mâu thuẫn trong bằng chứng cung cấp: