Luat Minh Khue

Lối sống

Lối sống - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Lối sống

Lối sống quyết định thành công

Lối sống quyết định thành công
Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong mang lại nguồn của cải vô giá.