Luat Minh Khue

luật bảo hiểm trực tuyến

luật bảo hiểm trực tuyến - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật bảo hiểm trực tuyến

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội ?
Xin chào luật sư. Tôi có câu hỏi nhờ giúp đỡ: Tôi đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài,nếu tôi xin nghỉ việc thì cách tính tiền bảo hiểm xã hội sẽ được tính như thế nào ? Xin cảm ơn luật sư.