Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật phòng chống tham nhũng"

luật phòng chống tham nhũng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật phòng chống tham nhũng.

Đề cương giới thiệu luật phòng, chống tham nhũng năm 2005

Đề cương giới thiệu luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
Luật phòng, chống tham nhũng gồm 8 Chương, 92 điều được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 26/2005/L/CTN ngày 09 tháng 12 năm 2005 và có hiệu thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.

Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore

Những khác biệt trong pháp luật phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Singapore
Một trong những bí quyết để đẩy lùi nạn tham nhũng của Singapore là chú ý đến yếu tố con người, luật pháp cũng như cơ chế kiểm tra của luật pháp đối với con người. Bài viết nêu một số điểm khác biệt chính về pháp luật phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam - Singapore, qua đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay .